Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ida Waliszewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: IDADESIGN ART & EDUCATION - IDA WALISZEWSKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), adres: ul. Gazowa 23/2, 32-080 Zabierzów, NIP: 6581796190, REGON: 260186641;

  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania przez firmę IDADESIGN ART & EDUCATION - IDA WALISZEWSKA usług na Pani/Pana rzecz;

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz firmy IDADESIGN ART & EDUCATION - IDA WALISZEWSKA obsługę księgową i kadrową, a także dostawca hostingu. Państwa dane mogą być przekazane również odpowiednim organom publicznym. 

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze podatkowym lub cywilnoprawnym, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych - przez okres 10 lat;

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,